Inicijativa za osnivanje društva

 

Klinički zavod za Endokrinologiju „Mladen Sekso“ pokrenuo je inicijativu za osnivanje Hrvatskog društva na endokrinološku onkologiju pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Glavni odbor HLZ  (referirao dr. Hrvoje Pezo, dopredsjednik HLZ)  na svojoj sjednici prihvatio je inicijativu i preporučio sazivanje izborne skupštine radi  osnivanja društva. Zavod za endokrinologiju  „Mladen Sekso“  ove godine obilježava  54. godišnjicu rada i 36. godišnjicu  osnivanja Centra za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize koji je ujedno i Referenti  Centar  Ministarstva zdravlja RH. Prošle godine odlukom Upravnog Vijeća KBC „Sestre milosrdnice“ na zavodu je osnovan Odsjek za endokrinološku  onkologiju sa 6 postelja. Sa HZZO-m ugovorene su slijedeće ambulante:

  1. Ambulanta za tumore hipofize
  2. Ambulanta za neuroendokrine tumore
  3. Ambulanta za karcinome štitnjače
  4. Ambulanta za tumore nadbubrežne žlijezde
  5. Ambulanta za  tumore spolnih žlijezda
  6. Ambulanta za tumore paratireoidne žlijezde

Tijekom 2012-e  godine u Zavodu je obrađen i liječen veliki broj bolesnika s endokrinološkim tumorima, kako slijedi:

1.    Bolesnici  s tumorom hipofize preko 1500 pregleda. Od tog broja 125 operiranih bolesnika. 542 operirana bolesnika zadnjih pet godina.

2.    Našim bolesnicima dostupne su sve tri metode liječenja tumora hipofize od koje posebno ističem  kiruško liječenje tumore hipofize endoksopskom tehnikom  što ovaj Centar čini jedinstvenim na ovim prostorima. Tijekom 2012 godine više bolesnika liječeno je u Centru iz susjednih zemalja (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora)

3.    Tijekom 2012. godine obrađeno je preko 150 bolesnika s tumorom nadbubrežne žlijezde. Najčešće se radilo o tumorima s kliničkom slikom feokromocitoma, Cushingova sindroma i hiperaldosteronizma.

4.    Tijekom 2012 godine imali smo 21 bolesnika s rijetkim endokrinološkim tumorima npr. gigantski 27 cm veliki endokrinološki aktivni retroperitonealni hemangiopericitom, ACTH secernirajući karcinom pluća, karcinoid apandiksa, gigantski ACTH-secernirajući tumor hipofize, čisti Leydigov tumor jajnika, karcinom paratireoidne žlijezde, maligni inzulinom.

5.    Zbog velikog broja bolesnika s patologijom štitnjače uključujući i karcinome štitnjače, približno jednak broj bolesnika s patologijom štitnjače liječi se u Zavodu za endokrinologiju „Mladen Sekso“  i Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu naše ustanove.

 

Svi bolesnici tijekom obrade, pripreme i odluke  o načinu liječenja  prezentirani su na velikom Konziliju Centra, utorak 12 sati, koji  vodi  Prof.dr.sc. Milan Vrkljan  sa suradnicima. Stručni koordinator konzilija je specijalizant endokrinologije i dijabetologije Dr. Ivan Kruljac. Stalni  ili povremeni suradnici Centra su: neurokirurg Dr. Vatroslav Čerina, urolog  Doc.dr.sc. Borislav Spajić, otorinolaringolzi  Prof.dr.sc. Vladimir  Bedeković, Doc.dr.sc. Davor Vagić i Dr. Davor Solter, ginekolog  Prof.dr.sc. Krunoslav Kuna, oftalmolog Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk, radiolozi Dr. Hrvoje Ivan Pećina i Dr. Nenad Babić, onkolozi Akademik Zvonko Kusić, Mr.sc.Nina Dabelić, Dr. Jasmina Marić Brozić i Dr. Ljubica Vazdar (Klinika za tumore) te specijalizant onkologije Dr. Davor Kust, patolog Dr.sc. Monika Ulamec, kirurzi Doc.dr.sc. Mario Zovak i Mr.sc. Jakša Filipović-Čugura, specijalist nuklearne medicine Prof.dr.sc. Ksenija Kovačić te gastroenterolog Dr.sc. Marko Nikolić.

http://www.youtube.com/watch?v=yJkd3zhfEzk

Odlukom HZZO-a 2012. godine na konziliju Odsjeka za endokrinološku onkologiju osim tumora hipofize prikazuju se i bolesnici s neuroendokrinim tumorima, karcinomima štitnjače, tumorima nadbubrežne žlijezde i tumorima gonade.

 

Pozivamo Vas da postanete član Društva. Ispunjenu i potpisanu te potom skeniranu pristupnicu (na dnu stranice) pošaljite na e-mail adresu ivkruljac@gmail.com ili milan.vrkljan@kbcsm.hr.

 

 

                                                                                  Predsjednik inicijativnog odbora

                                                                                      Prof.dr.sc. Milan Vrkljan

 

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147