O zavodu

Godine 1959. Mladen Sekso osniva endokrinološku službu u KBC „Sestre Milosrdnice“, koja postupno prerasta u sadašnji Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.

Odjel dijabetesa, Kliničkog zavoda "Mladen Sekso"

Voditelj: Dr. sc. Maja Cigrovski Berković, endokrinolog i dijabetolog               

Liječnici:

Prim.dr.sc. Velimir Altabas, endokrinolog i dijabetolog

Kontakt : tel. 01 3787 623 i 3787 649

Osnovna djelatnost Odjela za dijabetes je stalna skrb o bolesnicima s šećernom bolesti. Odjel je stručno i tehnički osposobljen za dijagnostiku,  terapiju i edukaciju  po  najvišim svjetskim standardima. Klinički odjel raspolaže s 9 kreveta, a prema potrebi postoji mogućnost korištenja apartmana. Prijem i hospitalizacija bolesnika s šećernom bolesti organizirana je preko poliklinike ili preko hitne službe.

Bolesnici koji su pregledani u poliklinici i kod kojih je liječnik postavio  indikaciju za hospitalizaciju  radi dodatne obrade primaju se po unaprijed organiziranom  tjednom rasporedu prijema. Tijekom hospitalizacije osim dijagnostike i terapije posebna se pažnja posvećuje edukaciji bolesnika. Naši bolesnici tijekom liječenja provode intezivnu edukaciju u Edukacijskom Centru u kome naši liječnici i sestre od ponedjeljka do petka, tijekom cijele godine provode edukaciju.

Prema iskustvima Virginia Mason centra iz Seattla, USA edukacia se provodi u malim skupinama ( 10 polaznika) u kojima se u isto vrijeme, zajedno, educiraju bolesnici  ali i medicinske sestre i mladi liječnici. Voditelj Edukacijskog Centra je dr.sc. Velimir Altabas. Prim. mr.sc.Vesna Goldoni voditelj je Odjela i liječnik s najvećim iskustvom u liječenju bolesnika s šećernom bolesti.

Odjel endokrinologije, Kliničkog zavoda "Mladen Sekso"

Voditelj odjela: Dr. Božidar Perić

 
Liječnici:

Dr Davorka Herman Mihečić, internist, uži interes: bolesti gonade i neplodnost

 

 

Kontakt : tel. 01 3787 649 i 01 3787 623

Kapacitet odjela je 8 postelja, postoji mogućnost smještaja u apartman. Odjel zbrinjava endokrinološke bolesnike kojima je preporučena hospitalizacija tijekom obrade u endokrinološkoj poliklinici ili su upućeni iz loaklnik bolnica. Godišnje se obradi preko 800 bolesnika. Najčešče endokrine bolesti zbog kojih bolesnici borave na odjelu su tumori hipofize, bolesti i karcinomi štitnjače, tumori paratireoidnih žlijezda, tumori nadbubrežnih žlijezda. Bolesnici se uglavnom pripremaju za planirani operativni zahvat ili se provodi endokrinološko testiranje nakon operacije. Dijagnostički i terapijski postupci provode se najčešće u bolesnika koji su predhodno registrirani u Endokrinološkoj poliklinici ili su izravno naručeni iz lokalnih centara u Republici Hrvatskoj ili rjeđe susjednih država.

 

Odsjek za endokrinološku onkologiju, Kliničkog zavoda "Mladen Sekso"

Voditelj odsjeka: Dr. Gorana Mirošević

Liječnici: Ivan Kruljac, dr.med 


Glavna sestra konzilija: Bacc.med.tech Milena Gabrić, 01/3787127
 

Kapacitet odsjeka je 9 postelja, može se po potrebi koristiti apartman. Unutar Odsjeka za endokrinološku onkologiju radi skupina liječnika koji se bave tumorima hipofize, štitnjače, paratiroidne žlijezde, neuroendokrinim tumorima i tumorima nadbubrežne žlijezde. Sve odluke o liječenju pacijenata na Odsjeku za endokrinološku onkologiju donose se na konziliju, sastanku liječnika više specijalnosti okupljenih s ciljem liječenja određene bolesti.

Količina informacija i novih saznanja u medicini je drastično porasla u posljednja dva desetljeća. Stoga je i timski rad u medicini postao neizbježan. Jedan od oblika timskog rada je i konzilij, sastanak liječnika više specijalnosti koji surađuju na rješavanju određenog problema. U liječenju bolesnika s tumorima endokrinih žlijezda postoji više pristupa i načina liječenja čiji odabir nije uvijek jednostavan. Iz tog razloga, u okviru Odsjeka za endokrinološku onkologiju organiziran je konzilij na kojem sudjeluje više liječnika različitih specijalnosti, a ovisno o bolesti i vrsti tumora dijagnosticiranom pojedinom pacijentu. Konzilij se održava svaki utorak s početkom u 12 sati.

Konzilij Odsjeka za endokrinološku onkologiju


Voditelj konzilija: Prof.dr.sc. Milan Vrkljan

Stručni koordinator konzilija: Dr. Ivan Kruljac

 

Liječnici suradnici:

Neurokirurgija: Dr. Vatroslav Čerina, Dr. Darko Stipić

Kirurgija: Doc.dr.sc. Mario Zovak i Mr.sc. Jakša Filipović-Čugura

Urologija: Doc.dr.sc. Borislav Spajić

Otorinolaringija:  Prof.dr.sc. Vladimir  Bedeković, Doc.dr.sc. Davor Vagić, Dr. Davor Solter

Onkologija i nuklearna medicina: Akademik Zvonko Kusić, Prof.dr.sc. Ksenija Kovačić, Mr.sc.Nina Dabelić, Dr. Jasmina Marić Brozić i Dr. Ljubica Vazdar (Klinika za tumore), Dr. Davor Kust

Radiologija: Dr. Hrvoje Ivan Pećina, Dr. Nenad Babić, Dr. Gordana Lovrenčić-Prpić

Gastroenterologija i hepatologija: Dr.sc. Marko Nikolić

Patologija: Dr.sc. Monika Ulamec

Ginekologija:  Prof.dr.sc. Krunoslav Kuna

Oftalmologija: Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk

Edukacijski centar, Kliničkog zavoda "Mladen Sekso"

Voditelj Centra: Prim.dr.sc. Velimir Altabas

Glavna sestra edukacijskog centra: Bacc.med.tech Milena Gabrić

 

Kontakt: Telefon 01 3787 161, 3787 304

Najmlađi dio Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“ jest Edukacijski centar koji je formiran 2011. godine, u novouređenom dijelu poliklinike Zavoda. Ovaj je centar pokušaj odgovora na neke od izaziva s kojim se susreće današnja hrvatska medicina i društvo, a to je nedostupnost relevantnih informacija o endokrinim i metaboličkim bolestima, od koji su neke raširene u epidemijskim razmjerima. Centar je namijenjen zdravstvenom obrazovanju bolesnika, te produbljivanju već ranije stečenog znanja medicinskog osoblja iz područja endokrinologije i dijabetologije, te bolesti metabolizma.

Uz klasičnu, individualnu poduku o dijeti primjerenoj pojedinom bolesniku, o primjeni specifičnih dijagnostičkih i terapijskih pomagala ( npr. kod liječenja šećerne bolesti ), organizirana je i poduka u malim grupama tijekom pet radnih dana s temama iz područja njege i liječenja šećerne bolesti ( neke od tema na koje je stavljen naglasak su razlike u pristupu pojedinim tipovima šećerne bolesti, liječenje promjenom životnog stila, primjena lijekova u liječenju šećerne bolesti, važnost samokontrole, moguće komplikacije šećerne bolesti, te njihova prevencija i liječenje ). Obzirom da je riječ o vrlo dinamičnom području, teme će se tijekom vremena mijenjati i prilagođavati novim zahtjevima i bolesnika, i struke.

Predavači su djelatnici našeg Zavoda - kako liječnici, tako i sestre, uz goste predavače s drugih zavoda Interne klinike KBC «Sestre milosrdnice» (Zavod za nefrologiju i dijalizu, Zavod za kardiologiju). Tjedni tečajevi su namijenjeni kako bolesnicima, tako i zainteresiranom medicinskom osoblju, informacije i prijave su moguće na broj telefona 3787 127 ( bacc. med. techn. Milena Gabrić ), uz napomenu da je edukacija besplatna.

Dnevne bolnice

U okviru Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“ postoje dvije dnevne bolnice: dnevna bolnica za dijebetes i dnevna bolnica za bolesti hipofize i kliničke neuroendokrinologije. 
 
U dnevnu bolnicu za dijebetes primaju se bolesnici s novootkrivenom šećernom bolesti te bolesnici s višegodišnjom šećernom bolesti i razvijenim komplikacijama koji nisu zadovoljavajuće regulirani. Provodi se pojedinačna edukacija o pravilnom načinu života i promjeni životnih navika, edukacija o prehrani, samokontroli, terapiji lijekovima ili aplikaciji inzulina. Kontroliraju se i obrađuju komplikacije šećerne bolesti, glikemija, te u dogovoru s medicinskim osobljem vrši se korekcija terapije. Bolesnici svakodnevno dolaze u bolnicu ( od ponedjeljka do petka), obavljaju predviđene pretrage te provode fizikalnu rehabilitaciju (vježbe cijelog tijela), uz svakodnevnu regulaciju glikemije.
 
U dnevnu bolnicu za bolesti hipofize i kliničke neurendokrinologije primaju se i obrađuju bolesnici s tumorima hiopofize i tumorima ostalih endokrinih žlijezda. Vrši se hormonalna obrada, rade se endokrinološki funkcionalni testovi, te dodatne imiging metode. Kod nekih bolesnika primjenjuje se i nadomjesna hormonalna terapije (primjerice terapija hormonom rasta) ili liječenje oktreotidom. U dnevnoj bolnici se rade endokrinološki testovi koji se mogu podijeliti na stimulacijske (u slučaju nedostatka pojedinog hormona) ili supresijske testove (u slučaju povišenih vrijednosti hormona). 
 
Trenutno se našem Zavodu u suradnji s ednokrinološkim laboratorijem rade: bromkriptin test, sulpiridski test, TRH test, LHRH test, ITT test, 5-satni OGTT, 3-satni OGTT, 2-satni OGTT , sandostatinski test, renin bazalno i nakon stimulacije s fursemidom, prekonoćnu blokadu s 1 mg deksametazona, 5- satna deksametazonska infuzija, pokus koncentracije, te dvosatni test urina natašte. 
 
U dnevnim bolnicama rade dr. Gorana Mirošević specijalist interne medicine, bacc. 
med. techn. Milena Gabrić, ms Eva Volarić, ms Katica Gojak, ms Marina Meštrović.
 

Poliklinika Kliničkog zavoda "Mladen Sekso"

ENDOKRINOLOŠKA POLIKLINIKA
Voditelj poliklinike: Prim.dr.sc. Velimir Altabas
Glavna sestra zavoda: bacc.med.tech. Jasna Žanko

Telefon 01/ 3787161
Telefon 01/ 3787304

Osnova rada poliklinike su ambulante. Postoji opća endokrinološka ambulanta u čijem redu sudjeluju svi liječnici Zavoda. Pored opće endokrinološke ambulante postoje ambulante za: bolesti nadbubrežne žlijezde, štitnjače, bolesti gonade i nesplodnost, metabolizam kalcija, bolesti hipofize, dijabetes te dijabetes u trudnoći. Prvi pregled se uglavnom obavlja u okviru opće endokrinološke ambulante, a potom se pacijenti ovisno o njihovoj bolesti upućuju na kontrolne preglede u jednu od „specijaliziranih“ ambulanti. U okviru ambulante za funkcionalne testove rade se brojni dinamički endokrinološki testovi. Godišnje se na endokrinološkoj poliklinici učini 22 000 – 24 000 pregleda i oko 1000 složenih i jednostavnih dinamičkih testova.
 

Medicinske sestre na poliklinici: Zlata Španić, Vera Černauš, Štefica Kolman, Ana Đuretek, Martina Meštrović, Kata Gojak

Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde: Dr. Davorka Herman Mahečić

Ambulanta za bolesti štitnjače:                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                         Prof.dr.sc. Milan Vrkljan 
                                                                                                           
                                                         Prim.dr.sc. Velimir Altabas
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
                                                         Dr.sc. Gorana Mirošević                                                                                                                                         
                                                         Dr. Davorka Herman Mahečić
                                                         Dr.sc. Maja Cigrovski Berković
                                                         Dr. Božidar Perić                                                     
 
                Ambulanta za paratireoidnu žlijezdu: dr. Maja Filipović-Grčić
 
                Ambulanta za bolesti metabolizma kalcija: Prim.dr.sc. Velimir Altabas
 
                Ambulanta za bolesti hipofize:  Prof.dr.sc. Milan Vrkljan
                                                                        Dr. Jelena Marinković Radošević
 
 
                                                           Dr. Lora Stanka Kirigin
                                                           Dr. Mateja Strinović
 
Ambulanta za neuroendokrine tumore: Prof.dr.sc. Milan Vrkljan
                                                                      Dr. Ivan Kruljac
 
Ambulanta za dijabetes:

Dr.sc. Maja Cigrovski Berković
Prim.dr.sc. Velimir Altabas
Dr.sc. Gorana Mirošević
Dr. Ivan Kruljac
Prof.dr.sc. Milan Vrkljan
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ambulanta za gestacijski dijebetes: Dr.sc. Gorana Mirošević, Dr.sc. Maja Cigrovski Berković

Ambulanta za bolesti gonada: Dr. Davorka Herman Mahečić

Ambulanta sa debljinu: Dr.sc. Gorana Mirošević

Ambulanta za funkcionalne testove: Dr.sc. Gorana Mirošević

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147