Registracija

Molimo, ispunite sve tražene podatke. Registracija je besplatna!

Podaci o korisniku

Adresa ordinacije

Ime Ulica i kućni broj
Prezime Mjesto
Datum rođenja* Poštanski broj
JMBG*
E-pošta
 

* Unesite barem jedan od podataka

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147