GOSTI ZAVODA

 

Poštovani,
 
Upravo u rukama imate upute i smjernice namjenjene studentima, stažistima, specijalizanatima i subspecijalizanatima  koji će kraće ili duže vrijeme boraviti na našem Zavodu. Ove upute pomoći će Vam da bolje razumijete rad Vaših kolega i pretpostavljenih na Zavodu za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabilizma „Mladen Sekso“.  Tijekom boravka na Zavodu „Mladen Sekso“ očekujemo da oslobodite sve Vaše ljudske i stručne potencijale. Želimo da se potvrdite kako stručno tako i kao osoba. Pažljivo ćemo saslušati sve Vaše prijedloge, savjete ili molbe. Osoblje Zavoda stoji Vam na raspolaganju, od pomoćnog osoblja, sestara, glavnih sestara, odjelnih liječnika, voditelja odjela do mene kao Predstojnika Zavoda. Očekujemo da se s posebnom pažnjom odnosite prema našim bolesnicima, a s poštovanjem prema pretpostavljenim. Želimo da se osjećate ugodno te da po odlasku s našeg Zavoda ponesete puno znanja i steknete dosta iskustva.
 
 
Studenti: RADNO VRIJEME ODREĐENO JE  PREMA NASTAVNOM RASPOREDU
 
1. Svim novoprimljenim bolesnicima uzeti anamnezu i status te je uložiti u 
povijest bolesti. Mora biti potpisana imenom i prezimenom studenta 
(na papiru, ne na službeni dokumenat)
2. Svim ležećim bolesnicima koji se obrađuju radi povišenog krvnog tlaka svaki dan izmjeriti krvni tlak i upisati u temperaturnu listu. 
3. Tijekom vizite biti u mogućnosti aktivno referirati bolesnike za koje ste zaduženi.
4. Prema osobnom interesu možete upisati i završiti tečaj trajne medicinske edukacije pod nazivom „Klinički pristup bolesniku s šećernom bolesti“, koji svaki tjedan (od ponedjeljka do petka) provode liječnici našeg Zavoda.
 
 
Stažisti : RADNO VRIJEME  8-16 SATI
                Početak vizite je u 8.30 sati
 
1. Svim novoprimljenim bolesnicima uzeti anamnezu i status te potpisanu priložiti u 
      službenu povijest bolesti.
2. Prva dnevna aktivnost je obići sve bolesnike i pitati ih ima li nekih novosti od zadnjeg kontakta s liječnikom. Referirati pretpostavljenom.
3. Prije vizite provjeriti i složiti sve nalaze koji su to jutro stigli. 
4. Nalaze koji su patološki pokazati prije vizite pretpostavljenom liječniku.
5. Aktivno sudjelovati u radu vizite.
6. Jedan dan raditi u poliklinici s pretpostavljenim liječnikom
7. Dva bolesnika samostalno referirati na Konziliju endokrinološke onkologije. 
Utorkom u 12 sati.
8. Jedan dan raditi u poliklinici u ambulanti za ultrazvučnu dijagnostiku vrata.
9. Završiti tečaj trajne medicinske edukacije pod nazivom „Klinički pristup bolesniku s šećernom bolesti“, koji svaki tjedan (od ponedjeljka do petka) provode liječnici našeg Zavoda i koji se boduje od strane Hrvatske liječničke komore (HLK) s 10 bodova.
10. Prema osobnom interesu možete besplatno upisati i završiti on-line tečaj trajne medicinske edukacije prve kategorije koja se boduje od strane HLK s 10 bodova i Medicinskog fakulteta s 2 ECTS boda (dodatne informacije na stranici: www.endokrinologija-mladen-sekso.com) 
11. Prema interesu možete odslušati jedno on-line predavanje s popisa predavanja stručnih sastanaka Zavoda na našoj web stranici.
 
 
Specijalizanti : RADNO VRIJEME  8-16 sati
  Početak vizite je u 8.30 sati
 
1. Svim novoprimljenim bolesnicima uzeti anamnezu i status te potpisanu priložiti u 
službenu povijest bolesti.
2. Prva dnevna aktivnost je obići sve bolesnike i pitati ih ima li nekih novosti od zadnjeg kontakta s liječnikom. Referirati pretpostavljenom.
3. Prije vizite provjeriti i složiti sve nalaze koji su to jutro stigli. 
4. Ukoliko neki od traženih nalaza nisu pristigli, potruditi se doći do njih.
5. Nalaze koji su patološki pokazati prije vizite pretpostavljenom liječniku.
6. Svim bolesnicima s šećernom bolesti provjeriti nalaze profila šećera od dana ranije i tog jutra. Referirati pretpostavljenom prije vizite.
7. Aktivno referirati bolesnike u vizite.
8. Tjedan dana raditi na poliklinici s pretpostavljenim liječnikom.
9. Samostalno referirati 10 bolesnika na Konziliju Endokrinološke onkologije utorkom u 12 sati.
10. Jedan dan raditi u ambulanti za ultrazvučnu dijagnostiku vrata.
11. Besplatno upisati i završiti tečaj trajne medicinske edukacije pod nazivom „Klinički pristup bolesniku s šećernom bolesti“, koji svaki tjedan (od ponedjeljka do petka) provode liječnici našeg Zavoda i koji se boduje od strane HLK s 10 bodova.
12. Besplatno upisati i završiti on-line tečaj trajne medicinske edukacije prve kategorije koja se boduje od strane HLK s 10 bodova i Medicinskog fakulteta s 2 ECTS boda (dodatne informacije na stranici: www.endokrinologija-mladen-sekso.com) 
13. Odslušati jedno on-line predavanje s popisa predavanja stručnih sastanaka Zavoda na našoj web stranici.
 
 
Subspecijalizanti : RADNO VRIJEME  8-16 sati
        Početak vizite je u 8.30 sati
 
 
1. Prva dnevna aktivnost je obići sve bolesnike i pitati ih ima li nekih novosti od zadnjeg kontakta s liječnikom. Referirati pretpostavljenom.
2. Nalaze koji su patološki pokazati prije vizite pretpostavljenom liječniku.
3. Novoprimljenim bolesnicima isti dan napraviti program planiranih pretraga i dati na uvid pretpostavljenom.
4. Svim bolesnicima s šećernom bolesti provjeriti nalaze profila šećera od dan ranije i toga jutra. Referirati pretpostavljenom prije vizite.
5. Aktivno referirati bolesnike tijekom vizite.
6. Tjedan dana raditi u dnevnoj bolnici.
7. Tjedan dana raditi u ambulanti za testiranje endokrinoloških bolesnika.
8. Mjesec dana raditi u endokrinološkoj poliklinici s pretpostavljenim liječnikom.
9. Mjesec dana raditi u dijabetološkoj poliklinici s pretpostavljenim liječnikom.
10. Mjesec dana raditi u ambulanti za endokrinološku onkologiju s pretpostavljenim liječnikom.
11. Samostalno referirati 10 bolesnika na Konziliju Endokrinološke onkologije utorkom u 12 sati.
12. Tjedan dana raditi na poliklinici u ambulanti za ultrazvučnu dijagnostiku vrata.
13. Besplatno upisati i završiti tečaj trajne medicinske edukacije pod nazivom „Klinički pristup bolesniku s šećernom bolesti“, koji svaki tjedan (od ponedjeljka do petka) provode liječnici našeg Zavoda i koji se boduje od strane HLK s 10 bodova.
14. Besplatno upisati i završiti on-line tečaj trajne medicinske edukacije prve kategorije koja se boduje od strane HLK s 10 bodova i Medicinskog fakulteta s 2 ECTS boda (dodatne informacije na stranici: www.endokrinologija-mladen-sekso.com) 
15. Odslušati jedno on-line predavanje s popisa predavanja stručnih sastanaka Zavoda na našoj web stranici.
 
 
                                                                                                                                                                          Pročelnik Zavoda za endokrinologiju,     
                                                                                                                                                                              dijabetes i bolesti metabolizma 
                                                                                                                                                                                             „Mladen Sekso“:
 
                                                                                                                                                                                       Prof.dr.sc. Milan Vrkljan
Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147