Primjer predavanja s e-kongresa

Na sljedećem videu možete vidjeti primjer kako izgledaju snimljena predavanja na našim e-kongresima:

 

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147