Biografija Miljenko Solter

Rođen je 1947.godine u Zagrebu gdje je diplomirao na Medicinskom fakultetu 1972.godine. Od 1970-1973.god. radio je kao pomoćni asistent Zavoda za anatomiju "Drago Perović". Specijalizaciju iz interne medicine obavio je u KB "Sestre milosrdnice"  te 1978.godine položio specijalistički ispit.

Godine 1977.izabran sa za asistenta Medicinskog fakulteta u  Zagrebu. Magistrirao je 1977.godine, a doktorirao 1982. Godine 1985. izabran je za docenta, a 1989. za izvanrednog profesora Medicinskog fakulteta. Godine 1992. izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Godine 2007. izabran je u zvanje redovitog profesora, a 2012. u postupku izbora u trajno zvanje. Godine 1996. priznat mu je status užeg specijalista iz endokrinologije i dijabetesa.

Od 2001-2006. godine predsjednik je Hrvatskog endokrinološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, a od 2007. dopredsjednik Hrvatskog društva za štitnjaču HLZ. Predstojnik Zavoda za endokrinologiju KBC „Sestre milosrdnice od 2001-2011. Od 2003.godine je član suradnik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Autor je sveučilišnog udžbenika: „Bolesti štitnjače-klinička tireoidologija“, urednik više knjiga, te autor 30-tak znastvenih radova publiciranih u svjetskim časopisima. Glavno područje interesa su bolesti štitnjače.

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147